Showing 1–12 of 63 results

Xem danh mục
Hiển thị 9 24 36
Close

Bàn đông 2 cửa LTF-1271PC

Model: LTF-1271PC Kích thước (mm): W1200×D700×H842 Dung tích: 300ℓ Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ bàn đông: -20~-3°C / -4~26.6°F Daeyeong - Hàn Quốc
Close

Bàn mát 2 cửa LTR-1271PC

Model: LTR-1271PC Kích thước (mm): W1200×D700×H842 Dung tích: 300ℓ Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ bàn mát: -3~7°C / 26.6~44.6°F Daeyeong - Hàn Quốc
Close

Bàn mát 2 cửa (LTR-1571PC)

Model: LTR-1571PC Kích thước (mm): W1500×D700×H842 Dung tích: 411ℓ Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ bàn mát : -3~7°C / 26.6~44.6°F Daeyeong - Hàn Quốc
Close

Bàn mát 2 cửa LNRT-2B-1500

Model: LNRT-2B-1500 Kích thước (mm): W1500×D700×H846 Dung tích: 411ℓ Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ bàn mát: 0~7°C / 32~45°F Trọng lượng: 90kg Daeyeong - Hàn Quốc
Close

Bàn mát 2 cửa kính LGRT-2B-1500

Model: LGRT-2B-1500 Kích thước (mm):  W1500×D700×H846 Dung tích: 411ℓ Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Trọng lượng: 100kg Daeyeong - Hàn Quốc
Close

Bàn mát 3 cửa (LTR-1871PC)

Model: LTR-1871PC Kích thước (mm): W1800×D700×H842 Dung tích: 521ℓ Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ bàn mát : -3~7°C / 26.6~44.6°F Daeyeong - Hàn Quốc

Tủ mát 2 cánh (LR-681PC)

Model: LR-681PC Kích thước(mm): W600×D800×H1830 Dung tích: 505ℓ Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát: 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc
Nơi nhập dữ liệu
Close

Tủ mát 2 cánh kính (LRT-1471G)

Model: LRT-1471G Kích thước (mm): W1370×D786×H2067 Dung tích : 1270ℓ Chất làm lạnh : R-134a Nhiệt độ tủ mát: -3~7°C / 26.6~44.6°F Trọng lượng: 158kg Daeyeong - Hàn Quốc
Close

Bàn mát sandwich và salad LST-500R

Model: LST-500R Kích thước (mm): W1533×D762×H1080 Dung tích: 459ℓ Chất làm lạnh : R-134a Nhiệt độ bàn mát : 0~4.4°C / 32~40°F Daeyeong - Hàn Quốc
Close

Bàn mát sandwich và salad LST-650R

Model: LST-650R Kích thước (mm): W1839×D762×H1080 Dung tích: 556ℓ Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ bàn mát : 0~4.4°C / 32~40°F Daeyeong - Hàn Quốc
Close

Bàn trưng bày cá

Model: BFP-210 Kích thước (mm): 2180 x 1050 x 1000 Công suất: 930W Điện áp:  230V-50HZ Chất làm lạnh: R-404a Nhiệt độ: 0+2oC Coreco – Spain
Nơi nhập dữ liệu
Close

Tủ mát 1 cánh kính (LRT-771G)

Model: LRT-771G Kích thước(mm):  W681×D786×H2067 Dung tích: 620ℓ Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ đông : -3~7°C / 27~45°F Trọng lượng:  106kg Daeyeong - Hàn Quốc