Primary Color

Secondary Color

Tertiary Color

Top Header

Horizontal Menu Color

Vertical Menu Color

Primary Button

Secondary Button

Tertiary Button

Icon

Body Font

Heading Font

Horizontal Menu Font

Vertical Menu Font

Custom Background (Support Box Layout Only)


Background Image

 • patten 0
 • patten 1
 • patten 2
 • patten 3
 • patten 4
 • patten 5
 • patten 6
 • patten 7
 • patten 8
 • patten 9
 • patten 10

Backgrounds Color

Sản phẩm Rinnai

  Hiện 11–20 của 30 kết quả

  • Lò nướng gốm RG-440F

   RG-440F
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RG-440F
   Kích thước (mm): W570 x D630 x H275
   Trọng lượng: 18Kg
   Ống nối: Ø 9.5
   GAS: LPG: 0,7Kg/h
   Rinnai – Hàn Quốc


  • Lò nướng gốm RG-640F

   RG-640F
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RG-640F
   Kích thước (mm): W770 x D630 x H275
   Trọng lượng: 23Kg
   Ống nối: Ø 9.5
   GAS: LPG: 1Kg/h
   Rinnai – Hàn Quốc
   Tên xuất hóa đơn: (Lò nướng gốm RG-640F)


  • Lò nướng gas RGA-404B

   RGA-404B
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RGA-404B
   Kích thước (mm): W580 x D580 x H305
   Trọng lượng: 26,4 Kg
   Ống nối: Ø 9.5
   GAS: LPG: 0,5Kg/h
   Rinnai – Nhật Bản
   Tên xuất hóa đơn: (Lò nướng RGA-404B)


  • Bếp nướng – Bếp lẩu  (Âm bàn)

   RIR-4000
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RIR-4000
   Kích thước (mm): W356 x D517 x H230
   Trọng lượng: 4,5 Kg
   Ống nối: Ø 9.5
   GAS: LPG: 0,33Kg/h
   Rinnai – Hàn Quốc


  • Bếp RTL-35KS

   RTL-35KS
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RTL – 35KS
   Kích thước (mm): W360 x D480 x H200
   Trọng lượng: 9 Kg
   Ống nối: Ø 9.5
   GAS: LPG: 0,551Kg/h
   Rinnai – Thái Lan


  • Bếp RSB-2PRF

   RSB-2PRF
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RSB-2PRF
   Gas tiêu thụ
   LPG (kW/btu): 0.95Kg/h
   NG (kW/btu): 6.0(L) 6.0(L)
   Ống nối: 9.5
   Trọng lượng: 17KG
   Kích thước (mm): W750 x D485 x H205
   Rinnai – Hàn Quốc


  • Bếp RSB-4PRF

   RSB-4PRF
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RSB-4PRF
   Kích thước (mm): W865 x D485 x H205
   Trọng lượng: 20,5Kg
   Ống nối: Ø 9.5
   GAS: LPG: 1,22Kg/h
   Rinnai – Hàn Quốc
   Tên xuất hóa đơn: (Bếp RSB-4PRF)


  • Bếp RSB-7PRD

   RSB-7PRD
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RSB-7PR7
   Gas tiêu thụ
   LPG (kW/btu): 1.62Kg/h
   NG (kW/btu): 22.10kW / 75411.83btu
   Ống nối: 9.5
   Trọng lượng: 26Kg
   Kích thước (mm): W900 x D560 x H182
   Rinnai – Hàn Quốc


  • Bếp hầm đơn

   RLT - 60
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RLT – 60
   Gas tiêu thụ
   LPG (kW/btu): 1.66Kg/h
   NG (kW/btu): 23.00kW / 78482.9btu
   Ống nối: 32A(1/(1/4B))
   Trọng lượng: 50KG
   Kích thước (mm): W600 x D710 x H450/620
   Rinnai – Hàn Quốc


  • Bếp hầm RLT – 120

   RLT-120
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RLT – 120
   Gas tiêu thụ
   LPG (kW/btu): 3.32Kg/h
   NG (kW/btu): 46.00kW / 156965.80btu
   Ống nối: 32A(11/4B)
   Trọng lượng: 94KG
   Kích thước (mm): W1200 x D710 x H450/620
   Rinnai – Hàn Quốc