Primary Color

Secondary Color

Tertiary Color

Top Header

Horizontal Menu Color

Vertical Menu Color

Primary Button

Secondary Button

Tertiary Button

Icon

Body Font

Heading Font

Horizontal Menu Font

Vertical Menu Font

Custom Background (Support Box Layout Only)


Background Image

 • patten 0
 • patten 1
 • patten 2
 • patten 3
 • patten 4
 • patten 5
 • patten 6
 • patten 7
 • patten 8
 • patten 9
 • patten 10

Backgrounds Color

Sản phẩm Rinnai

  Hiện 21–30 của 30 kết quả

  • Lò chiên phẳng để bàn

   RSB-450H
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RSB-450H
   Kích thước (mm): W450 x D600 x H245(360)
   Trọng lượng: 22Kg
   Ống nối: Ø 9.5
   GAS: LPG: 0,34Kg/h
   Rinnai – Hàn Quốc
   Tên xuất hóa đơn: (Lò chiên RSB-450H)


  • Lò chiên phẳng chân cao

   RSB-903H
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RSB-903H
   Gas tiêu thụ
   LPG (kW/btu): 0.8Kg/h
   NG (kW/btu): 11.00kW / 37535.30btu
   Ống nối: 15A(1/2B)
   Trọng lượng: 72KG
   Kích thước (mm): W900 x D750 x H850
   Rinnai – Hàn Quốc


  • Bếp RSB-320L

   RSB-320L
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RSB-320L
   Gas tiêu thụ
   LPG (kW/btu): 2.0Kg/h
   NG (kW/btu): 41.30kW / 140927.99btu
   Ống nối: 25A(1B)
   Trọng lượng: 73KG
   Kích thước (mm): W900 x D630 x H827
   Rinnai – Hàn Quốc


  • Bếp RSB-420L

   RSB-420L
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RSB-420L
   Gas tiêu thụ
   LPG (kW/btu): 3.2Kg/h
   NG (kW/btu): 61.60kW / 210197.68btu
   Ống nối: 25A(1B)
   Trọng lượng: 90KG
   Kích thước (mm): W1200 x D630 x H827
   Rinnai – Hàn Quốc


  • Lò chiên nhúng RFA-227

   RFA-227
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RFA-227
   Kích thước (mm): W450 x D600 x H1000
   Trọng lượng: 33Kg
   Ống nối: Ø 9.5
   GAS: LPG: 1,29Kg/h
   Công suất: 16W/h
   Rinnai – Hàn Quốc
   Tên xuất hóa đơn: (Lò chiên CN RFA-227)


  • Lò chiên nhúng RFA-327

   RFA-327
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RFA-327
   Kích thước (mm): W600 x D600 x H1000
   Trọng lượng: 41Kg
   Ống nối: Ø 9.5
   GAS: LPG: 1,43Kg/h
   Công suất: 16W/h
   Rinnai – Hàn Quốc
   Tên xuất hóa đơn: (Lò chiên CN Rinnai RFA-327)


  • Lò chiên nhúng RFA-427

   RFA-427
   Tổng quan sản phẩm

   Model: RFA-427
   Gas tiêu thụ
   LPG (kW/btu): 2.4Kg/h
   Ống nối: 9.5
   Trọng lượng: 83KG
   Kích thước (mm): W900 x D600 x H1000
   Rinnai – Hàn Quốc


  • Máy nước nóng 16L (GAS)

   REU-VR1620WG-ASN
   Tổng quan sản phẩm

   Model: REU-VR1620WG-ASN
   INFINITY – 16 Lít
   Dung tích: 16 lít/ phút
   Nhiệt độ nóng tối đa: 85°C
   Rinnai – Nhật Bản


  • Máy nước nóng 26L (GAS)

   REU-VRM2632WC-ASN
   Tổng quan sản phẩm

   Model: REU-VRM2632WC-ASN
   INFINITY – 26 Lít
   Kích thước: W 350mm D 224mm H 600mm
   Dung tích: 26 lít/ phút
   Trọng lượng: 15 kg
   Nhiệt độ nóng tối đa: 85°C
   Rinnai – Nhật Bản
   Tên xuất hóa đơn: (MNN REU-V2632WC.ZK.NC)


  • Máy nước nóng 32L (GAS)

   REU-VRM3237WC-ASN
   Tổng quan sản phẩm

   Model: REU-VRM3237WC-ASN
   INFINITY – 32 Lít
   Kích thước (mm): W 470mm D 220mm H 600mm
   Dung tích : 32 lít/ phút
   Trọng lượng: 22 kg
   Nhiệt độ nóng tối đa: 85°C
   Rinnai – Nhật Bản