Primary Color

Secondary Color

Tertiary Color

Top Header

Horizontal Menu Color

Vertical Menu Color

Primary Button

Secondary Button

Tertiary Button

Icon

Body Font

Heading Font

Horizontal Menu Font

Vertical Menu Font

Custom Background (Support Box Layout Only)


Background Image

 • patten 0
 • patten 1
 • patten 2
 • patten 3
 • patten 4
 • patten 5
 • patten 6
 • patten 7
 • patten 8
 • patten 9
 • patten 10

Backgrounds Color

Thiết bị bếp

  Hiện 31–38 của 38 kết quả

  • Lò nướng đa năng (Combi) 10 khay dùng gas

   FKE061R_CL , FKG061R_CL
   Tổng quan sản phẩm
   Điện
   Model: FKE101R_CL
   Kích thước (mm): 997 × 799 × 1060
   Công suất: 15.9 kW
   Điện áp: 3 NPE AC 400 V
   GasModel: FKG101R_CL
   Kích thước (mm): 1020 × 799 × 1060
   Công suất điện: 0.6 kW
   Công suất gas: 18 kW (nominal thermal load)
   Loại gas: •  Gas tự nhiên (E and LL) 20 mbar
   • Khí lỏng 3B/P 29 – 50 mbar
   Điện áp: 1 NPE AC 230 V
   MKN – Germany

  • Lò nướng đa năng (Combi) 20 khay dùng gas

   FKG201R_CL
   Tổng quan sản phẩm
   Điện
   Model: FKE201R_CL
   Kích thước (mm): 1075 × 813 × 1960
   Công suất: 31.7 kW
   Điện áp: 3 NPE AC 400 V
   Gas
   Model: FKG201R_CL
   Kích thước (mm): 1075 × 813 × 1960
   Công suất điện: 1 kW
   Công suất gas: 36 kW (nominal thermal load)
   Loại gas: •  Gas tự nhiên (E and LL) 20 mbar
   •  Khí lỏng 3B/P 29 – 50 mbar
   Điện áp: 1 NPE AC 230 V
   MKN – Germany

  • Lò nướng đa năng (Combi) 6 khay dùng điện

   FKE061R_CL
   Tổng quan sản phẩm
   Điện
   Model: FKE061R_CL
   Kích thước (mm): 997 × 799 × 790
   Công suất: 10.4 kW
   Điện áp: 3 NPE AC 400 V
   Gas
   Model: FKG061R_CL
   Kích thước (mm): 1020 × 799 × 790
   Công suất điện : 0.6 KW
   Công suất gas: 11 kW
   Loại gas: • Gas tự nhiên (E and LL) 20 mbar
   • Khí lỏng 3B/P 29 – 50 mbar
   Điện áp: 1 NPE AC 230 V

   MKN – Germany


  • Lò nướng điện (FU SE-GN 1/1)

   FU SE-GN 1/1
   Tổng quan sản phẩm

   Lò nướng điện (FU SE-GN 1/1)
   Model: FU SE-GN 1/1
   Kích thước (mm): 680x500x500
   Công suất (kW): 3.6
   Modular – Italy


  • Lò quay heo

   PRO-3-GHR
   Tổng quan sản phẩm

   Lò quay heo dùng gas
   Model: PRO-3-GHR
   Kích thước (mm): 620 x 1100 x 600
   Trọng lượng(kg): 230 / 290Loại gas L.P. Gas
   Công suất gas kW (BTU / hr.): 62 (211606)
   Power Flame – Hong Kong


  • Lò trụng mì đơn

   PK 90/40 BMG-P
   Tổng quan sản phẩm

   Lò trụng mì đơn dùng gas
   Model: PK 90/40 BMG-P
   Kích thước (mm): 400x900x870
   Công suất (kW): 11.8
   Modular – Italy


  • Quay vịt Duck Roaster

   DRO-1A-GHR
   Tổng quan sản phẩm

   Quay vịt Duck Roaster dùng gas
   Model: DRO-1A-GHR
   Kích thước (mm):Ø810 x 1500
   Trọng lượng(kg): 68 / 136
   Loại gas L.P. Gas
   Công suất gas kW (BTU / hr.): 11.5 (39249)
   Power Flame – Hong Kong


  • Tủ hấp 3 ngăn

   SCE-3AB-GST-N2
   Tổng quan sản phẩm

   Tủ hấp 3 ngăn dùng gas
   Model: SCE-3AB-GST-N2
   Kích thước (mm): 850 x 910 x 1900
   Trọng lượng(kg): 190 / 265
   Loại gas L.P. Gas
   Công suất gas kW (BTU / hr.): 50 (170650) / 280
   Power Flame – Hong Kong