Showing 1–12 of 70 results

Xem danh mục
Nơi nhập dữ liệu
Close

Bồn rửa tay dạng tròn (xả nước bằng bàn đạp)

Bồn rửa tay dạng tròn (xả nước bằng bàn đạp) Model: SK-1710 Kích thước (mm): 435x535x970 Inox: 304 Sunkyung - Hàn Quốc
Nơi nhập dữ liệu
Close

Bồn rửa tay dạng vuông (xả nước bằng bàn đạp)

Bồn rửa tay dạng vuông (xả nước bằng bàn đạp) Model: SK-1602 Kích thước (mm): 500x500x970 Inox: 304 Sunkyung - Hàn Quốc
Nơi nhập dữ liệu
Close

Bồn rửa tay dang vuông (xả nước bằng bàn đạp)

Bồn rửa tay dang vuông (xả nước bằng bàn đạp) Model: SK-1600F Kích thước (mm): 1000x480x970 Inox: 304 Sunkyung - Hàn Quốc
Nơi nhập dữ liệu
Close

Phòng khử trùng toàn thân

Phòng khử trùng toàn thân cửa tự động Model: SK - 2020BL Kích thước (mm): 1900x1200x2200 Điệp áp: 220V 60Hz Sunkyung - Hàn Quốc
Nơi nhập dữ liệu
Close

Phòng khử trùng toàn thân

Phòng khử trùng toàn thân cửa tự động Model: SK - 1020BL Kích thước (mm): 1500x1000x2200 Điệp áp: 220V 60Hz Sunkyung - Hàn Quốc
Nơi nhập dữ liệu
Close

Thiết bị giặt, rửa ủng

Thiết bị giặt, rửa ủng Model: SK-7201 Kích thước (mm): 500x800x850 Sunkyung - Korea
Nơi nhập dữ liệu
Close

Thiết bị giặt, rửa ủng

Thiết bị giặt, rửa ủng Model: SK-7200 Kích thước (mm): 700x800x1700 Sunkyung - Korea
Nơi nhập dữ liệu
Close

Thiết bị giặt, rửa ủng

Thiết bị giặt, rửa ủng Model: SK-7202 Kích thước (mm): 500x500x850 Sunkyung - Hàn Quốc
Nơi nhập dữ liệu
Close

Thiết bị khử trùng dao

Thiết bị khử trùng dao Model: SK-10U Kích thước (mm): 315x160x390 Điệp áp: 220V 60Hz Công suất: 10W Sunkyung - Hàn Quốc
Nơi nhập dữ liệu
Close

Thiết bị khử trùng dao

Thiết bị khử trùng dao Model: SK-16U Kích thước (mm): 290x190x290 Điệp áp: 220V 60Hz Công suất: 320W Sunkyung - Hàn Quốc
Nơi nhập dữ liệu
Close

Thiết bị khử trùng dao

Thiết bị khử trùng dao Model: SK-14U Kích thước (mm): 400x300x430 Điệp áp: 220V 60Hz Công suất: 3KW Sunkyung - Hàn Quốc