Hiển thị tất cả 4 kết quả

Chụp hút khói bếp Á

Chụp hút dày 1mm Vĩ lược dày 0.5mm Kích thước: 1500x900x550mm Đại Hiệp sản xuất

Chụp hút khói bếp Âu

Chụp hút dày 1mm Vĩ lược dày 0.5mm Kích thước: theo nhu cầu của khách hàng Đại Hiệp sản xuất

Chụp hút khói có đường cấp gió tươi

Chụp hút dày 1mm Vĩ lược dày 0.5mm Kích thước: 1500x1200x550mm Đại Hiệp sản xuất

Chụp hút khói không cấp gió tươi

Chụp hút dày 1mm Vĩ lược dày 0.5mm Kích thước: theo nhu cầu của khách hàng Đại Hiệp sản xuất