Hiển thị 1–12 của 38 kết quả

Bàn đông 01 cửa LNFT-1B-900

Model: LNRT-1B-900 Kích thước (mm):  900x700x850mm Dung tích: 213L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : -24~-3°C Daeyeong - Hàn Quốc

Kho mát

Kích thước (mm): 5520x2640x2600mm

Bàn đông 02 cửa LNFT-2B-1200

Model: LNFT-2B-1200 Kích thước (mm):  1200x700x850mm Dung tích: 300L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : -24~-3°C Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn đông 02 cửa LNFT-2B-1500

Model: LNFT-2B-1500 Kích thước (mm):  1500x700x850mm Dung tích: 411L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : -24~-3°C Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn đông 03 cửa LNFT-2B-1800

Model: LNFT-3B-1800 Kích thước (mm):  1800x700x850mm Dung tích: 512L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : -24~-3°C Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 01 cửa LNRT-1B-900

Model: LNRT-1B-900 Kích thước (mm):  900x700x850mm Dung tích: 213L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 02 cửa LNRT-2B-1200

Model: LNRT-2B-1200 Kích thước (mm):  1200x700x850mm Dung tích: 300L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 02 cửa LNRT-2B-1500

Model: LNRT-2B-1500 Kích thước (mm):  1500x700x850mm Dung tích: 411L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 03 cửa LNRT-2B-1800

Model: LNRT-3B-1800 Kích thước (mm):  1800x700x850mm Dung tích: 512L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 01 cửa kính LGRT-1B-900

Model: LGRT-1B-900 Kích thước (mm):  900x700x850mm Dung tích: 213L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 02 cửa kính LGRT-2B-1200

Model: LGRT-2B-1200 Kích thước (mm):  1200x700x850mm Dung tích: 300L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc