Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bếp á đơn dùng gas Power Flame

Bếp á đơn dùng gas Model: WRGN-1A-G Kích thước (mm): 900 x 1050 x (810+450) Trọng lượng(kg): 220 / 295 Loại gas L.P. Gas Công suất gas kW (BTU / hr.):55 (187715) / 280 Power Flame - Hong Kong

Bếp á đơn có nồi soup dùng gas Power Flame

Bếp á đơn có nồi soup dùng gas Model: WRG-1A-G Kích thước (mm): 1200 x 1220 x (810+450) Trọng lượng(kg): 320 / 410 Loại gas L.P. Gas Công suất gas kW (BTU / hr.):55 (187715) / 280 Công suất (kW)/ Điện áp (V/Ph/Hz): 0.12 / (220/1/50) Power Flame - Hong Kong

Bếp á đôi dùng gas Power Flame

Bếp á đôi dùng gas Model: WRGN-2A-G Kích thước (mm): 1800 x 1050 x (810+450) Trọng lượng(kg): 350 / 490 Loại gas L.P. Gas Công suất gas kW (BTU / hr.): 110 (375430) / 280 Công suất (kW) / Điện áp (V/Ph/Hz) : 0.5 / (220/1/50) Power Flame - Hong Kong

Bếp á đôi có nồi soup dùng gas Power Flame

Bếp á đôi có nồi soup dùng gas Model: WRG-2A-G Kích thước (mm): 2150 x 1220 x (810+450) Trọng lượng(kg): 550 / 730 Loại gas L.P. Gas Công suất gas kW (BTU / hr.):110 (375430) / 280 Công suất (kW) / Điện áp (V/Ph/Hz) : 0.5 / (220/1/50) Power Flame - Hong Kong

Bếp Á đôi Power Flame (Dùng chảo lớn)

Bếp Á đôi (Dùng chảo lớn) Model: WRGN-2A-G850 Kích thước (mm): 2400 x 1220 x (810+450) Trọng lượng(kg): 510 / 710 Loại gas L.P. Gas Công suất (kW) / Điện áp (V/Ph/Hz) : 2 x 0.5 / (220/1/50) Power Flame - Hong Kong

Lò hấp Dim Sum dùng gas Power Flame (đơn)

Lò hấp Dim Sum đơn dùng gas Model: FSE-1AB-GST-N1 Kích thước (mm): 950 x 1050 x (810+450) Trọng lượng(kg): 180 / 250 Loại gas L.P. Gas Công suất gas kW (BTU / hr.): 50 (170650) / 280 Power Flame - Hong Kong

Lò hấp bánh cuốn dùng gas Power Flame

Lò hấp bánh cuốn dùng gas Model: RRS-1AB-GST-N1 Kích thước (mm): 1200 x 1050 x (810+450) Trọng lượng(kg): 230 / 310 Loại gas L.P. Gas Công suất gas kW (BTU / hr.): 50 (170650) / 280 Power Flame - Hong Kong

Tủ hấp 3 ngăn dùng gas Power Flame

Tủ hấp 3 ngăn dùng gas Model: SCE-3AB-GST-N2 Kích thước (mm): 850 x 910 x 1900 Trọng lượng(kg): 190 / 265 Loại gas L.P. Gas Công suất gas kW (BTU / hr.): 50 (170650) / 280 Power Flame - Hong Kong

Quay vịt Duck Roaster dùng gas Power Flame

Quay vịt Duck Roaster dùng gas Model: DRO-1A-GHR Kích thước (mm):Ø810 x 1500 Trọng lượng(kg): 68 / 136 Loại gas L.P. Gas Công suất gas kW (BTU / hr.): 11.5 (39249) Power Flame - Hong Kong

Lò quay heo dùng gas Power Flame

Lò quay heo dùng gas Model: PRO-3-GHR Kích thước (mm): 620 x 1100 x 600 Trọng lượng(kg): 230 / 290Loại gas L.P. Gas Công suất gas kW (BTU / hr.): 62 (211606) Power Flame - Hong Kong

Bếp hầm đôi dùng gas RQL2P-1170

Chinese wok station RQL2P-1170 Type: Chinese Wok Station Newworld - China

Bếp hầm đơn dùng gas Newworld

Bếp hầm đơn dùng gas (ATY1-23B) Kích thước: 500x700x800mm Newworld - China