Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Bàn đông 02 cửa LNFT-2B-1500

Model: LNFT-2B-1500 Kích thước (mm):  1500x700x850mm Dung tích: 411L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : -24~-3°C Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn đông 03 cửa LNFT-2B-1800

Model: LNFT-3B-1800 Kích thước (mm):  1800x700x850mm Dung tích: 512L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : -24~-3°C Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 03 cửa LNRT-2B-1800

Model: LNRT-3B-1800 Kích thước (mm):  1800x700x850mm Dung tích: 512L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 02 cửa kính LGRT-2B-1500

Model: LGRT-2B-1500 Kích thước (mm):  1500x700x850mm Dung tích: 411L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 02 ngăn kéo LNRT-1B-90-V

Model: LNRT-1B-90-V Kích thước (mm):  900x700x850mm Dung tích: 213L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 04 ngăn kéo LNRT-2B-12-VV

Model: LNRT-2B-12-VV Kích thước (mm):  1200x700x850mm Dung tích: 300L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 04 ngăn kéo LNRT-2B-15-VV

Model: LNRT-2B-15-VV Kích thước (mm):  1500x700x850mm Dung tích: 411L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát 06 ngăn kéo LNRT-2B-18-VV

Model: LNRT-2B-18-VV Kích thước (mm):  1800x700x850mm Dung tích: 512L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát Salad 01 cửa LHRT-1B-900

Model: LHRT-1B-900 Kích thước (mm):  900x700x1020mm Dung tích: 197L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Bàn mát Salad 02 cửa LHRT-2B-1500

Model: LHRT-2B-1500 Kích thước (mm):  1500x700x1020mm Dung tích: 375L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : 0~7°C / 32~45°F Daeyeong - Hàn Quốc

Tủ đông 01 cánh kính LFT-771G

Model: LFT-771G Kích thước (mm):  681x787x2092mm Dung tích: 620L Chất làm lạnh: R-134a Nhiệt độ tủ mát : -24~-3°C Daeyeong - Hàn Quốc

Tủ đông 02 cánh kính LFT-1471G

Model: LFT-1471G Kích thước (mm): 1370x787x2092mm Dung tích: 1270L Chất làm lạnh: R-134 Nhiệt độ tủ mát : -24~-3°C Daeyeong - Hàn Quốc