Hiển thị 13–24 của 35 kết quả

Lò nướng gốm dùng gas RSG-610N

Model: RSG-610N Gas tiêu thụ LPG : 1Kg/h NG (kW/btu): 14.30kW / 48795.89btu Ống nối: Ø9.5 Trọng lượng: 42.4KG Kích thước (mm): W1260 x D400 x H600 Rinnai - Hàn Quốc

Lò nướng gốm RGB-602SV

Model: RGB-602SV Kích thước (mm): W583 x D235 x H253 Trọng lượng: 5Kg Ống nối: Ø 9.5 GAS: LPG: 0,25Kg/h Rinnai - Hàn Quốc

Lò nướng gas R-92WSV

Model: R-92WSV Gas tiêu thụ LPG (kW/btu): 0.32Kg/h NG (kW/btu): 4.60kW / 15696.58btu Ống nối: Ø 9.5 Trọng lượng: 11KG Kích thước (mm): W622 x D282 x H233 Rinnai - Hàn Quốc

Lò nướng gas RGA-404B

Model: RGA-404B Kích thước (mm): W580 x D580 x H305 Trọng lượng: 26,4 Kg Ống nối: Ø 9.5 GAS: LPG: 0,5Kg/h Rinnai - Nhật Bản

Lò nướng gốm RG-440F

Model: RG-440F Kích thước (mm): W570 x D630 x H275 Trọng lượng: 18Kg Ống nối: Ø 9.5 GAS: LPG: 0,7Kg/h Rinnai - Hàn Quốc

Lò nướng gốm RG-640F

Model: RG-640F Kích thước (mm): W770 x D630 x H275 Trọng lượng: 23Kg Ống nối: Ø 9.5 GAS: LPG: 1Kg/h Rinnai - Hàn Quốc

Bếp công nghiệp chân cao RSB-320L

Model: RSB-320L Gas tiêu thụ LPG (kW/btu): 2.0Kg/h NG (kW/btu): 41.30kW / 140927.99btu Ống nối: 25A(1B) Trọng lượng: 73KG Kích thước (mm): W900 x D630 x H827 Rinnai - Hàn Quốc

Bếp công nghiệp chân cao RSB-420L

Model: RSB-420L Gas tiêu thụ LPG (kW/btu): 3.2Kg/h NG (kW/btu): 61.60kW / 210197.68btu Ống nối: 25A(1B) Trọng lượng: 90KG Kích thước (mm): W1200 x D630 x H827 Rinnai - Hàn Quốc

Bếp bán công nghiệp RSB-2PRF (để bàn)

Model: RSB-2PRF Gas tiêu thụ LPG (kW/btu): 0.95Kg/h NG (kW/btu): 6.0(L) 6.0(L) Ống nối: 9.5 Trọng lượng: 17KG Kích thước (mm): W750 x D485 x H205 Rinnai - Hàn Quốc

Bếp bán công nghiệp để bàn RSB-4PRF

Model: RSB-4PRF Kích thước (mm): W865 x D485 x H205 Trọng lượng: 20,5Kg Ống nối: Ø 9.5 GAS: LPG: 1,22Kg/h Rinnai - Hàn Quốc

Bếp bán công nghiệp RSB-7PRD (để bàn)

Model: RSB-7PR7 Gas tiêu thụ LPG (kW/btu): 1.62Kg/h NG (kW/btu): 22.10kW / 75411.83btu Ống nối: 9.5 Trọng lượng: 26Kg Kích thước (mm): W900 x D560 x H182 Rinnai - Hàn Quốc

Bếp công nghiệp RTL-35KS

Model: RTL - 35KS Kích thước (mm): W360 x D480 x H200 Trọng lượng: 9 Kg Ống nối: Ø 9.5 GAS: LPG: 0,551Kg/h Rinnai - Thái Lan