Công ty TNHH Bel Vietnam

Đồng hành cùng Phô mai Con Bò Cười
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bel Vietnam
  • Tư vấn: Archytype Vietnam
  • Thi công cơ điện: Chi nhánh Đà Nẵng – SEAREE
Khách hàng Công ty TNHH Bel Vietnam
Thiết kế Dai Hiep Kitchen
Hạng mục Bếp
Website