Sửa chữa nâng cấp nhà ăn tầng 3 - tòa nhà PV GAS

Đồng hành cùng PV GAS

Công trình “Sửa chữa nâng cấp khu vực bếp và trần nhà ăn tầng 3” của PV GAS được triển khai và hoàn thành trong tháng 9/2014 chính là nhằm mục đích phục vụ người lao động PV GAS tốt hơn, hiệu quả hơn, phòng chống cháy nổ và bảo đảm vệ sinh, an toàn, sức khỏe cho từng CBCNV PV GAS.

Khách hàng TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM (PV GAS)
Thi công Dai Hiep Kitchen
Hạng mục Bếp, Quầy Buffet
Website https://www.pvgas.com.vn

Related projects