NHÀ KHÁCH THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH AN GIANG

3A Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang

Số hiệu gói thầu : 19

Tên gói thầu : Cung cấp và lắp đặt thiết bị dụng cụ bếp

Dự án : Nhà khách thuộc Văn phòng UBND tỉnh An Giang

Khách hàng
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Thiết kế + Thi công Dai Hiep Kitchen
Hạng mục Bếp, Quầy Bar, Kho lạnh
Website http://vpubnd.angiang.gov.vn